Elevador Unifamiliar
21 Juny, 2016
Muntacàrregues
21 Juny, 2016
 

Ascensors


Elevadors Lázaro ofereix una extensa gama d’ascensors amb la tecnologia més avançada, adaptable a espais molt reduïts, a qualsevols recorregut, velocitat o capacitat de càrrega.

Treballem amb dissenys innovadors que s’adapten a la perfecció als entorns clàssics i moderns.

Als edificis de nova construcció instal·lem essencialment dos tipus d’ascensors:

Elèctric sense canvi de màquines, Gearless. La tecnologia Gearless es distingeix pel seu baix consum i consisteix en un motor síncron d’imans permanents, sense reductor i amb convertidor de freqüència.

Hidràulic sense quarto de màquines que funciona mitjançant pistons.

Als edificis antics aportem solucions flexibles amb la possibilitat d’instal·lar ascensors a forats d’escales, fatxades o patis respectant sempre l’arquitectura existent.

Galeria