mantenimiento de ascensores en Terrassa
Manteniment d’ascensors a Terrassa: 15 raons a tenir en compte
17 Novembre, 2020

Reforma d’ascensors a Terrassa

Posem a la seva disposició les millors solucions per fer la reforma del seu ascensor a Terrassa. Primer es realitza un estudi previ, s’evalua el tipus d’ascensor, el seu estat de conservació i les necessitats de servei requerides, per oferir-li les possibles solucions. Elevadors Lazaro ofereix una extensa gamma d’ascensors amb tecnologia avançada adaptable a espais molt reduïts a qualsevol recorregut, velocitat o capacitat de càrrega.

Treballem amb dissenys innovadors que s’adapten a la perfecció tant a un entorn clàssic com modern.

Edificis de nova construcció: instal·lem essencialment dos tipus d’ascensors:

  1. Elèctrics sense sala de màquines, Gearless. La tecnologia Gearless es distingeix pel seu baix consum i consisteix en un motor síncron d’imants permanents, sense reductor i amb convertidor de freqüència.
  2. Hidràulics sense sala de màquines que funcionen mitjançant pistons.

Edificis antics: aportem solucions flexibles amb possibilitat d’instal·lació en forats d’escala, façanes o patis respectant l’arquitectura existent.

Ascensor de tracció elèctrica

Si desitja fer una reforma del seu ascensor a Terrassa o a qualsevol punt de Catalunya o bé, incorporar un de nou, l’ascensor de tracció elèctrica és una solució molt eficaç. S’anomena així al sistema de suspensió compost per una banda, per una cabina, i per l’altre, per un contrapès, als quals se’ls dóna un moviment vertical amb un motor elèctric. Tot això funciona amb un sistema de guies verticals i consta d’elements de seguretat com l’amortidor situat al fossat (part inferior del buit de l’ascensor) i un limitador de velocitat mecànic, que detecta l’excés de velocitat de la cabina per activar el sistema de paracaigudes, que automàticament deté l’ascensor en el cas que això passi.

Actua quan l’ascensor està gairebé aturat i així s’aconsegueix un anivellament i un confort que superen fins i tot els del sistema de dues velocitats.

Ascensor hidràulic o oleodinàmic

En els ascensors hidràulics l’accionament s’aconsegueix mitjançant una bomba, acoblada a un motor elèctric, que injecta oli a pressió, per unes vàlvules de maniobra i seguretat, des d’un dipòsit a un cilindre, el pistó sosté i empeny la cabina, per ascendir. En el descens es deixa buidar el pistó de l’oli mitjançant una vàlvula amb gran pèrdua de càrrega perquè es faci suaument. D’aquesta manera l’ascensor oleodinàmic solament consumeix energia en l’ascens. Per contra, l’energia consumida en l’ascens és quatre vegades superior a la que consumeix l’ascensor electro-mecànic, de manera que el resultat és que, de mitjana, consumeixen més o menys el doble que aquests. Aquest tipus d’ascensor, no té contrapès.

Quadre control de maniobres

Dins de la reforma d’ascensors el quadre de maniobres és un dels elements més importants d’un ascensor. El control dels sistemes d’ascensors es realitza mitjançant sistemes electrònics, encarregats de fer funcionar la direcció de moviment de la cabina i de seleccionar els pisos en els quals aquesta hagi de detenir-se.

Els quadres de maniobra actuals compten amb un sistema d’informació d’errors, que en el cas que l’ascensor s’avariï mostren en una pantalla el codi d’error de tal manera que el mecànic coneix el motiu pel qual s’ha avariat l’ascensor.

Els ascensors compten amb múltiples dispositius de seguretat per evitar qualsevol risc d’accidents i en quan qualsevol dispositiu falla, l’ascensor automàticament s’atura. Qualsevol ascensor, encara que sigui antic, té contactes a: portes exteriors, portes de cabina, contacte de trencament de cables, de tret de politja, de limitador superior, d’afluixament de cable a politja de limitador inferior, de falcament en cabina, etc. Quant qualsevol d’aquests contactes falli, l’ascensor es pararà indicant en tot moment el contacte o dispositiu que ha fallat.

Perquè tot funcioni de manera més eficaç, si fa la reforma del seu ascensor amb ELEVADORS LAZARO els nostres sistemes tenen una memòria que emmagatzema les comandes de trucada i els atenen prioritzant les peticions, segons diferents algoritmes de funcionament.

En baixada: l’ascensor va detenint-se en tots els pisos registrats a la cabina i també atén les comandes de trucada dels pisos en baixada però no els de pujada, fins arribar al pis inferior que tingui una comanda d’atenció.

En pujada: l’ascensor va parant-se en tots els pisos marcats des de la cabina i també en les comandes de pis marcats com pujada, però no els de baixada. A l’arribar al pis més alt per sobre de l’últim registrat pels passatgers o des dels replans, i passat un temps sense noves comandes, l’ascensor canvia de direcció.

Mecanismes

Les característiques i la construcció dels grups tractors i dels motors amb que aquests van equipats, varien segons sigui la velocitat nominal de l’ascensor i del servei que han de prestar.

La cabina

La cabina és un element molt important en la instal·lació d’un ascensor. Per a la majoria de les persones, és l’única relació que tenen amb el conjunt d’elements que componen un ascensor. Per aquest motiu es recomana fer una modernització de la seva cabina quan realitzi la reforma del seu ascensor a Terrassa.

Això farà que la percepció de la gent sigui més positiva.

Les cabines d’ ELEVADORS LAZARO permeten dissenys molt personalitzats.

Avui dia les cabines es poden personalitzar fins l’últim detall. La varietat i quantitat de materials i acabats permeten trobar la cabina ideal per a cada client.

En ascensors antics, la renovació de la cabina pot ser clau en augmentar la percepció de millora general i en aportar alguns elements extra de confort, seguretat i estalvi energètic. En aquest sentit, substituir materials antics i incorporar materials nous i més lleugers ajuden a una menor despesa d’energia en el desplaçament de la cabina. Canviar els sistemes d’il·luminació i de les botoneres augmenten la idea de seguretat per a l’usuari, així mateix la instal·lació de llums led amb encesa i apagada automàtica poden significar un gran estalvi elèctric. Les portes i sistemes d’obertura actuals poden fer guanyar espai a l’interior de la cabina d’ascensor.

ELEVADORS LAZARO té una àmplia oferta per renovar cabines del seu ascensor.